InformacjeWywiady

Jedna z najbardziej cyrkularnych gmin w Polsce?

Gmina Parzęczew jest jednym z 34 partnerów w międzynarodowym projekcie finansowanym w całości przez Komisję Europejską. O idei FRONTSH1P i potencjalnych korzyściach dla mieszkańców opowiada Anna Wypych – koordynator projektu z ramienia Urzędu Gminy w Parzęczewie.

Co to jest FRONTSH1P?

FRONTSH1P to 48-miesięczny europejski projekt dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest on finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Projekt koncentruje się w województwie łódzkim.

Co jest jego głównym celem?

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań dla gospodarki obiegu zamkniętego. Projekt zakłada opracowanie technologii dla czterech różnych rodzajów odpadów: drewna, żywności i innych odpadów organicznych, wody i ścieków oraz tworzyw sztucznych. Chodzi w skrócie o to, aby wyrzucać mniej odpadów, a więcej surowców zawartych w odpadach przetwarzać i przeznaczać do ponownego użytku.

Dlaczego wybrano akurat nasz rejon?

Nasz region został wybrany, ponieważ z jednej strony tradycyjnie mocno opiera się na wydobyciu węgla, a z drugiej strony jest pionierem gospodarki o obiegu zamkniętym od początku XXI wieku. Projekt FRONTSH1P przyczyni się do dalszej ekologicznej transformacji regionu z jego obecnych liniowych podstaw ekonomicznych w kierunku zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i regeneracji terytorialnej.

Jakie podmioty uczestniczą w tym projekcie?

Gmina Parzęczew to jedyna gmina w Polsce biorąca udział w projekcie i zarazem jeden z 34 partnerów z 9 krajów europejskich. Projekt obejmuje publiczne władze na szczeblu gminnym, międzygminnym i regionalnym, duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, instytucje badawcze i centra technologiczne, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia europejskie.

Na czym polega rola naszej gminy?

Rolą naszej gminy jest wypracowanie, we współpracy z pozostałymi partnerami, modeli rozwiązań w zakresie cyrkularnej gospodarki odpadami, które zostaną później wdrożone w konkretnych regionach państw partnerskich.

A jakie korzyści będzie z tego miała nasza gmina?

Przede wszystkim skorzysta na tym nasze środowisko, ale także wszyscy mieszkańcy. Dzięki wypracowanym przez nas rozwiązaniom, mieszkańcy będą mogli oszczędzać poprzez korzystanie z gospodarki o obiegu zamkniętym.

Co w takim razie zmieni się w naszej gminie?

Na terenie gminy powstanie wiele ciekawych punktów, chociażby takich jak Regionalne Centrum Rozwoju czy kontenerowa instalacja demonstracyjna (minibiogazownia i minikompostownia działające w połączeniu z ekoszklarnią).

Jakie inne działania są planowane w ramach projektu?

W niedalekiej przyszłości chcemy zająć się stworzeniem oferty warsztatów dla szkół i przedszkoli, ale też dla innych grup wiekowych, a także organizacją zielonych szkół. Chcielibyśmy również stworzyć ścieżki edukacyjne, które pomogą zrozumieć tym najmłodszym, na czym polega gospodarka cyrkularna oraz „wystawki/wymianki”, które będą polegały na sąsiedzkiej wymianie przedmiotów. Zwieńczeniem projektu FRONTSH1P ma być coroczny Festiwal Cyrkularności, podczas którego będą prezentowane efekty naszej współpracy. Chcemy, aby gmina stała się bardziej przyjazna środowisku i była jedną z najbardziej cyrkularnych gmin w Polsce. Zostanie też stworzona specjalna zakładka w naszej aplikacji EcoHarmonogram, która ułatwi mieszkańcom dostęp do wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Chętnie dowiedziałbym się, jaka jest Twoja rola w tym – jak się wydaje ogromnym – przedsięwzięciu?

Projekt ten jest bardzo złożony, a tematyka zadań bardzo różnorodna. W projekcie poza mną bierze udział oczywiście Wójt Gminy Parzęczew i kilku pracowników Urzędu Gminy. Moi koledzy i koleżanki są bardzo zaangażowani i od samego początku pomagają mi się wdrożyć w pracę, aczkolwiek mają bardzo dużo codziennych obowiązków na swoich stanowiskach, w związku z tym Pan Wójt postanowił zatrudnić mnie, abym zajmowała się tylko tym projektem i koordynowała całą pracę. Zakres moich obowiązków jest dosyć szeroki. Jednakże najważniejsze, czym się zajmuję, to koordynacja pracy i zadań naszego zespołu oraz kontakt z zagranicznymi partnerami, przygotowywanie wizyt i wyjazdów studyjnych. Wiadomo, są to maile, rozmowy online, notatki ze spotkań. Studiuję anglistykę i moje umiejętności posługiwania się tym językiem są w projekcie bardzo przydatne. Poza tym biorę udział w organizowaniu spotkań, chociażby takich jak to, które odbyło się w naszym Urzędzie Gminy 10 stycznia 2023 roku. To właśnie wtedy zostały wypracowane narzędzia wdrażania i promocji wśród mieszkańców gospodarki obiegu zamkniętego.

Kiedy zaczęłaś pracę na tym stanowisku?

W projekcie pracuję dopiero ponad miesiąc, ale jestem pełna zapału do pracy i z niecierpliwością czekam na efekty.

Jak to się stało, że Twoja rola w projekcie jest tak ważna?

Tak jak już wspomniałam, koordynuję zadania naszego zespołu i staram się, aby nie doszło do żadnego chaosu i żebyśmy o niczym nie zapomnieli. Wszyscy angażujemy się równie mocno w ten projekt i chcemy, żeby nasze środowisko i cała gmina jak najwięcej z niego skorzystały. Moja rola jest istotna, ponieważ gmina zamierza wykorzystać udział w projekcie FRONTSH1P do dalszego rozwoju w kierunku ekologii i kreowania naszego wizerunku jako lidera wśród gmin wiejskich we wdrażaniu gospodarki cyrkularnej w Polsce.

Dziękuję Ci za rozmowę i mocno trzymam kciuki za Waszą pracę.

Zachęcamy do śledzenia informacji o projekcie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Parzęczewie.

Loading

Avatar photo

Patryk Stańczyk

Interesuję się nowinkami informatycznymi oraz technologicznymi. Każdego dnia dążę do zdobywania wiedzy na ten temat. Cechuje mnie komunikatywność, przez co tworzę żywe zespoły zbudowane na wzajemnej pomocy. Jestem otwarty na nowe pomysły, co pozwala mi robić postępy na każdej płaszczyźnie mojego życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *