Informacje

Czy Parzęczew powinien zostać miastem?

Takie pytanie zadaje sobie ostatnio pewnie wielu mieszkańców naszej gminy, dlatego postanowiliśmy przygotować kilka informacji na ten temat. W artykule prezentujemy opublikowane wczoraj wyniki konsultacji społecznych. Porozmawialiśmy również z dwoma sołtysami, którzy w konsultacjach odgrywali ważną rolę, oraz z przedstawicielką Urzędu Gminy w Parzęczewie. W ramach ciekawostki przytaczamy także wyniki przeprowadzonej przez nas drogą internetową anonimowej ankiety, w której wzięły udział 84 osoby.

Od 27 stycznia do 20 lutego tego roku na terenie naszej gminy prowadzone były konsultacje dotyczące praw miejskich dla Parzęczewa. Czy mieszkańcy chcieli uzupełniać ankiety konsultacyjne? Z przeprowadzonych przez nas rozmów wynika, że nie wszędzie było tak samo. – Nie miałem żadnych problemów z przekazaniem ankiet moim mieszkańcom, każdy z chęcią uzupełnił. Byłem także otwarty na pytania mieszkańców (najczęściej padało pytanie „Co to zmieni?”)  – mówi jeden z sołtysów, który chce zachować anonimowość. Inaczej sytuacja wyglądała w Różycach. – U mnie nie wszyscy mieszkańcy chcieli uzupełniać ankiety, około 40% mieszkańców nie chciało tego robić – wyjaśnia Stanisław Pawlak, sołtys tej miejscowości. Odmowy mogły się łączyć z koniecznością podawania danych osobowych. – Mieszkańcy z mojego rejonu mówili, że władze gminy będą miały wgląd w to, kto i jak głosował lub że wójt powinien przeprowadzić osobiście zebrania konsultacyjne z mieszkańcami sołectw – relacjonuje Pawlak. Problemu związanego z brakiem anonimowości nie odnotował pierwszy z sołtysów, z którym rozmawialiśmy. – Nikt z mieszkańców nie dziwił się, że trzeba podawać swoje dane osobowe – wyjaśnił w odpowiedzi na jedno z naszych pytań.

W czasie pracy nad tym artykułem na oficjalnej stronie Urzędu Gminy w Parzęczewie opublikowano wyniki przeprowadzonych konsultacji. Wynika z nich, że 1020 osób, czyli 79% uczestniczących w konsultacjach mieszkańców naszej gminy, chciałoby, żeby Parzęczew uzyskał prawa miejskie. Takie nastawienie zaobserwowali również pytani przez nas sołtysi. – Z rozmów z mieszkańcami wynika, że mieszkańcy chcą, aby Parzęczew został miastem – mówi Stanisław Pawlak. Podobną opinię wyraził także nasz drugi rozmówca: – Nie dostrzegłem nastawienia „na nie”. Od siebie dodawałem, że przez nadanie praw miejskich Parzęczewowi wzrośnie prestiż. 

Nasza redakcja na potrzeby tego artykuły postanowiła przygotować krótką anonimową ankietę. Wypełniły ją 84 osoby, które reprezentowały różne rejony naszej gminy i różne grupy wiekowe. Rozkład odpowiedzi na tle przytoczonych wcześniej danych wydaje się nieco zaskakujący – 45% ankietowanych (38 osób) chciałoby, żeby Parzęczew został miastem, zaś 54% uczestników sondażu (45 osób) wyraziło przeciwną opinię. Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Na takie wyniki mogła wpłynąć anonimowość ankiety – jesteśmy świadomi, że nie mamy pewności, kto i ile razy ją wypełniał.  

Dzięki sondażowi udało się zgromadzić przykładowe wady i zalety nadania Parzęczewowi praw miejskich. Jako korzyści takiego rozwiązania wymieniano m.in.: 1) „Większy dostęp do pieniędzy na rewitalizację obszarów gminnych oraz zadbanie o zalew w Leźnicy Wielkiej i okolice”; 2) „Zwiększenie prestiżu miejscowości. Nowe możliwości inwestycyjne. Nowe miejsca pracy”; 3) „Parzęczew zawsze był dla mnie małym miasteczkiem, więc dlaczego nie sprawić, żeby oficjalnie też tak było. Jest stolicą gminy, więc to też jest argument za tym, żeby był miastem. Parzęczew jako miasto to też większa szansa na rozwój. Dla mieszkańców”.  

Na liście wad nadania Parzęczewowi praw miejskich znalazły się m.in. takie odpowiedzi: 1) „Wyższe opłaty, mniejsze dofinansowania”; 2) „Mniej pieniędzy dla terenów wiejskich. Mniejsze dofinansowania. Jako wieś można się starać o wiele więcej dotacji”; 3) „Inwestorzy, a co za tym idzie rozbudowa infrastruktury przemysłowej – zabudowanie części terenów halami i budynkami przemysłowymi, mieszkańcy napływowi między innymi przed tym uciekają z miasta, po to, aby ze swojego okna mieć ciekawszy widok niż budynek hali przemysłowej”. 

Aby dowiedzieć się, jak zmiana statusu naszej miejscowości może wpłynąć na życie mieszkańców, porozmawialiśmy z Martą Gmerek, pracownicą Urzędu Gminy w Parzęczewie. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na kilka pytań, które zadaliśmy. 

Czy jeśli Parzęczew zostanie miastem, powinniśmy się spodziewać wzrostu podatków? 

Wysokość podatków reguluje uchwała Rady Gminy, status miejscowości nie ma w tym przypadku znaczenia. 

Czy status miejscowości ma wpływ na opłaty? 

Nie ma wpływu na opłaty. Jak już wspomniałam, stawki podatków i opłat regulowane są uchwałami Rady Gminy. Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych może ulec zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu, ale o tym decydują radni i nie ma to związku ze statusem miejscowości. 

Czy zatem urząd lub mieszkańcy poniosą jakieś koszty związane ze zmianą statusu miejscowości? 

Jedyny koszt, jaki poniesie gmina, to koszt wymiany pieczątek i szyldów na budynku urzędu. 

Czy mieszkańcy będą musieli wymienić dotychczasowe dowody osobiste na nowe (z nowym organem wydającym)? 

Przy zmianie statutu miejscowości na miasto nie ma konieczności wymiany dowodów osobistych ze względu na zmianę organu wydającego. 

Co nasza gmina może zyskać, jeśli Parzęczew stanie się miastem? 

Nadanie praw miejskich wiązało się zazwyczaj z rozwojem miejscowości. Mamy nadzieję, że teraz też tak będzie i uda nam się wykorzystać ten czas na działania rozwijające gminę. 

Podczas rozmów z sołtysami usłyszałem, iż niektórzy mieszkańcy nie chcieli uzupełniać ankiet konsultacyjnych. Z czego Pani zdaniem mogło to wynikać? 

Obawy mieszkańców łączyły się zazwyczaj z tym, że ankieta nie była anonimowa. Aby konsultacje były wiarygodne i żeby była pewność tego, że swoje zdanie wyrażają mieszkańcy gminy, a nie osoby spoza jej granic, ankiety musiały być imienne. 

Więcej informacji na temat zmiany statusu miejscowości można znaleźć w materiałach przygotowanych przez Urząd Gminy w Parzęczewie.  

Źródło: YouTube.

Loading

Avatar photo

Patryk Stańczyk

Interesuję się nowinkami informatycznymi oraz technologicznymi. Każdego dnia dążę do zdobywania wiedzy na ten temat. Cechuje mnie komunikatywność, przez co tworzę żywe zespoły zbudowane na wzajemnej pomocy. Jestem otwarty na nowe pomysły, co pozwala mi robić postępy na każdej płaszczyźnie mojego życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *