Ekologia

Klastry energii – czym są i jaki mają związek z Gminą Parzęczew?

22 marca 2024 w Regionalnym Centrum Rozwoju w Parzęczewie odbyła się konferencja dotycząca wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podczas debaty zorganizowanej w ramach spotkania, zaproszeni goście kolejno wypowiadali się na temat szeroko pojętego tematu transformacji energetycznej, jaka ma miejsce w odpowiedzi na ciągle zmieniające się potrzeby społeczno-środowiskowe. W trakcie rozmów dotyczących zrównoważonego rozwoju energetycznego obszaru Gminy Parzęczew z ust Burmistrza Ryszarda Nowakowskiego bardzo często padało hasło „klastrów energii”. Burmistrz podkreślał ich nowatorski charakter, bowiem jak się okazuje, jesteśmy mocnym pretendentem do stania się liderem i prekursorem ich wykorzystania.

Kombinacja tych dwóch słów stanowi jednak nie lada zagadkę, którą my postaramy się wytłumaczyć. Czym zatem są wspomniane wyżej „klastry energii”? Najprościej mówiąc – to porozumienie między działającymi lokalnie podmiotami, które wytwarzają, magazynują i wykorzystują energię elektryczną. Celem takiej współpracy jest taki obrót wytworzoną energią, który pozwoli zrównoważyć jej zapotrzebowanie w obrębie obszaru naszej gminy.

Wprowadzenie pomysłu klastrów niesie ogromną gamę korzyści – służy wzmocnieniu lokalnej gospodarki, poprawie bezpieczeństwa energetycznego, a przede wszystkim znacznie wpływa na poprawę wartości środowiska naturalnego, na które działania samorządu Gminy Parzęczew kładą szczególny nacisk w ramach zapewnienia cyrkularności.

Co ciekawe, inicjatywa budowy klastra jest działaniem typowo lokalnym w trosce o mieszkańców naszej gminy. Klaster energii może zostać zawiązany i funkcjonować na obszarze nie większym niż pięć gmin lub jeden powiat. Lokalny charakter klastra energii wynika też z tego, że energia nie jest przesyłana na większe odległości, do czego potrzebne są linie wysokiego napięcia, co z kolei pozytywnie wpływa na rozwój obszarów wiejskich i zwiększenie świadomości społecznej w obszarze wykorzystania energii odnawialnej i gospodarowania jej zasobami. 

Tutaj pojawia się kolejne pytanie – kto może był członkiem takiego klastra? Otóż mogą być to osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa transportu publicznego i inne podmioty funkcjonujące na obszarze objętym klastrem energii.

Funkcjonowanie klastra można opisać jako produkcję energii na lokalnym obszarze w sposób możliwie skoordynowany z bieżącym zapotrzebowaniem. Do takiej produkcji wykorzystywane są elektrociepłownie, elektrownie wodne, biogazownie oraz w szczególności farmy wiatrowe i fotowoltaiczne (panele), które znajdują się na obszarze naszej gminy.

Trzymamy mocno kciuki za rozwój naszych lokalnych obszarów w zakresie profesjonalnego gospodarowania zasobami ze źródeł odnawialnych, które są ogromnym krokiem do stworzenia zrównoważonej ekologicznie planety!

Loading

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *