Informacje

Czy gmina Parzęczew jest ekologiczna?

Jakiś czas temu przygotowaliśmy ankietę na temat ekologii w naszej gminie. W badaniu wzięło udział tylko 11 osób, ale i tak postanowiliśmy podzielić się z Wami jego wynikami.

Kto odpowiadał na nasze pytania? 91% ankietowanych to mieszkańcy gminy Parzęczew. Zdecydowana większość respondentów to kobiety (82%). Wśród odpowiadających dominowały osoby w wieku od 18 do 30 lat.  

Większość respondentów pozytywnie ocenia gminę Parzęczew pod kątem ekologiczności. Można przypuszczać, że społeczność pozytywnie postrzega podejmowane przez władze działania w obszarze ochrony środowiska. Mimo to istnieje grupa osób, które wyraziły bardziej umiarkowane lub negatywne opinie. Przyjrzyjmy się odpowiedziom na poszczególne pytania. 

Czy Pani/Pana zdaniem gminę Parzęczew można nazwać gminą ekologiczną? 

82% ankietowanych zgodziło się z tym stwierdzeniem. Istnieje jednak również grupa badanych, która nie podziela takiego przekonania.

Jak ocenia Pani/Pan poziom ekologiczności gminy Parzęczew? (1 – bardzo źle, 5 – bardzo dobrze) 

Znacząca liczba osób (45%) wybrała trzecie, czyli umiarkowane, stanowisko w skali oceny. 36% ankietowanych oceniło ten poziom jako dobry, 9% zaś jako bardzo dobry.

Czy wie Pani/Pan, co to jest gospodarka obiegu zamkniętego? 

Większość ankietowanych (64%) posiada wiedzę na temat gospodarki obiegu zamkniętego.

Czy wie Pani/Pan, na czym polega projekt FRONTSH1P, w którym uczestniczy gmina Parzęczew? 

73% ankietowanych słyszało o projekcie FRONTSH1P.

Skąd dowiedziała się Pani/dowiedział się Pan o projekcie FRONTSH1P? 

Głównymi źródłami informacji okazały się Facebook oraz strona internetowa gminy Parzęczew. Warto dodać, że kilka osób dowiedziało się o projekcie ze strony naszej redakcji.

Czy kiedykolwiek korzystała Pani/korzystał Pan z opcji „Oddaj/Wymień, która jest dostępna w aplikacji EcoHarmonogram? 

Tylko jedna osoba korzystała ze wspomnianej funkcji. 

Czy uczestniczyła Pani/uczestniczył Pan w „Akcji Wystawce”, która odbyła się 7 października we Florentynowie? 

W tej akcji wzięło udział dwóch respondentów.

Co Pani/Pana zdaniem przyczyniłoby się do podniesienia poziomu ekologiczności w gminie Parzęczew? 

Większość uczestników badania zwróciła uwagę na konieczność zwiększenia liczby akcji związanych z ekologią oraz edukacją społeczną. Wskazywano także na potrzebę większego zaangażowania mieszkańców, zachęcania do wspólnego działania w kwestiach proekologicznych. Inne propozycje obejmują ułatwienia w segregacji odpadów, konieczność wsparcia mieszkańców w tym zakresie. Ponadto, pojawiła się sugestia wprowadzenia kar dla osób palących śmieci oraz monitorowania i karania za nielegalne składowanie odpadów. Część odpowiedzi odnosiła się do częstszego organizowania akcji podobnych do tej, która odbyła się we Florentynowie, oraz do wymiany sprzętu elektronicznego, częstszego odbierania śmieci i monitorowania lasów, co może pomóc w ograniczeniu dzikich wysypisk.

Dziękujemy wszystkim za udział w badaniu. 

Żeby zobaczyć szczegółowe dane, należy kliknąć w poniższy przycisk:

Loading

Avatar photo

Patryk Stańczyk

Interesuję się nowinkami informatycznymi oraz technologicznymi. Każdego dnia dążę do zdobywania wiedzy na ten temat. Cechuje mnie komunikatywność, przez co tworzę żywe zespoły zbudowane na wzajemnej pomocy. Jestem otwarty na nowe pomysły, co pozwala mi robić postępy na każdej płaszczyźnie mojego życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wydarzenia z terenu Gminy Parzęczew