Młodzież w parzęczewskiej bibliotece – to da się zrobić!

Według statystyk młodzież stanowi obecnie najmniej liczną grupę wiekową wśród osób korzystających
z bibliotek. Czy da się to zmienić? Młody Paryż planuje zmierzyć się z tym wyzwaniem.